ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני נחלק ל-2 אפשרויות
ביטוח מנהלים הנו פוליסת חסכון קצבתית לגיל פרישה המשלבת בתוכה גם ביטוח אובדן כושר עבודה וגם ביטוח למקרה מוות, התוכנית מורכבת מהפרשות העובד המבוטח לתגמולים, ומהפרשות המעסיק לתגמולים ולפיצויים, גם עצמאי יכול להחזיק בפוליסה שכזו ואז יפריש על פי החובה בחוק או יותר ועד לתקרה המותרת
בביטוח מסוג זה ניתן לכלול כיסויים לאובדן כושר עבודה המקנים פיצוי חודשי קבוע או סכום חד פעמי וכן בעת גילוי מחלה קשה.
ביטוח מנהלים הוא חוזה אישי מול חברת הביטוח, ואין לחברת הביטוח את האפשרות לשנות את תנאי הפוליסה לאחר תחילתה, אלא בהסכמה מלאה עם המבוטח.
קרן פנסיה הנה קופת גמל לקצבה, המבטיחה לעמיתיה קצבה חודשית המשולמת מגיל הפרישה ועד סוף חיי העמיתים, כיסוי על בסיס תשלומים חודשיים במקרה של אובדן כושר עבודה, וכן במקרה מוות, קצבה לבן/בת הזוג למשך כל חייהם, ולילדים עד הגיעם לגיל 21.
מדובר בקופה אחת שיתופית, שאליה מפרישים כל העמיתים, הן שכירים והן עצמאיים וכשנוצר הצורך משלמת לעמיתיה קצבת פרישה.
השיתוף בקרן הפנסיה יוצר יחסי תלות בין המשקיעים השונים בקרן ולכן הם גם מכונים על ידי הקרן כ"עמיתים".
מצד אחד יש יתרון בו תמיד יש כסף בקופה לשלם, עלות הביטוחים נמוכה יותר מביטוח מנהלים אבל מצד שני הקרן תשלם לעמיתים על פי הכספים הצבורים בקופה, כלומר, אם יש הרבה כסף אז תשלם יותר, אם יש מעט אז תשלם פחות.
דבר נוסף, קרן פנסיה כפופה לתקנון, כלומר, בהינתן התנאים, מנהלי הקרן יכולים לשנות תנאיה מבלי לקבל את אישורם של העמיתים או אפילו היוועצות בהם.

לרכישת ביטוח פנסיוני

דילוג לתוכן