ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים נותן מענה כלכלי ומבטיח את עתידה הכלכלי של משפחתך במקרה מוות, אובדן כושר עבודה, ובמסלולים מסוימים מאפשר רווחה כלכלית בעת פרישה לגמלאות.
ביטוח למקרה מוות בלבד (ריסק) מאפשר לבני משפחתכם קבלת סכום חד פעמי או הכנסה חודשית במקרה של פטירה, בכפוף לתקופת הביטוח שנקבעה מראש בפוליסה.
חשוב ציין כי מקרה של התאבדות בתוך שנת הביטוח הראשונה לא מכוסה באף ביטוח חיים.
ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע) מאפשר לכם ו/או בני משפחתכם קבלת פיצוי חד פעמי או הכנסה חודשית במידה ואיבדתם את היכולת לעבוד ולהתפרנס בעקבות מחלה, תאונה או פגיעה אחרת,
ביטוח מנהלים הנו פוליסת חסכון לגיל פרישה המשלבת בתוכה גם את ביטוח הריסק וגם אכ"ע,

(בפוליסות החדשות מ 02/2019 הריסק לא משולב ויש לרכוש אותו בנפרד).
התוכנית מורכבת מהפרשות העובד המבוטח לתגמולים, ומהפרשות המעסיק לתגמולים ולפיצויים, גם עצמאי יכול להחזיק בפוליסה שכזו ואז יפריש על פי החובה בחוק או יותר ועד לתקרה המותרת.
בביטוח מסוג זה ניתן לכלול כיסויים לאובדן כושר עבודה המקנים פיצוי חודשי קבוע או סכום חד פעמי וכן בעת גילוי מחלה קשה.[ביטוח מנהלים הוא חוזה אישי מול חברת הביטוח, ואין לחברת הביטוח את האפשרות לשנות את תנאי הפוליסה לאחר תחילתה, אלא בהסכמה מלאה עם המבוטח.

לרכישת ביטוח חיים

דילוג לתוכן