ביטוח ועדי בתים

ביטוח ועדי בתים

ביטוח ועדי בתים

מיועד למבנים משותפים בעלי יותר מקומה אחת ומעל שני בעלי דירות, שיש להם ועד.

הביטוח מכסה :

  • שריפה הנובעת מהחלקים הציבוריים במבנה המשותף
  • רעידת אדמה לחלקים הציבוריים במבנה המשותף
  • נזקי צנרת ומים למבנה המשותף
  • אחריות כלפי צד שלישי במקרה ביטוח שארע בחלקים הציבוריים במבנה המשותף (מעלית, חדר מדרגות, גג וכו')
  • חבות מעבידים לאנשי תחזוקה המועסקים על ידי ועד הבניין
  • כיסוי לחברי ועד למקרה של תביעה עקב רשלנותם

לרכישת ביטוח ועדי בתים

דילוג לתוכן